فایل ورد مقاله بررسي محتواي نسبي آب برگ و فعاليت پرولين در شش رقم گندم تحت تنش خشکي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي محتواي نسبي آب برگ و فعاليت پرولين در شش رقم گندم تحت تنش خشکي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي محتواي نسبي آب برگ و فعاليت پرولين در شش رقم گندم تحت تنش خشکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي محتواي نسبي آب برگ و فعاليت پرولين در شش رقم گندم تحت تنش خشکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي محتواي نسبي آب برگ و فعاليت پرولين در شش رقم گندم تحت تنش خشکي :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
آزاده حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
زهره علیزاده – استادیار و اعضای هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
محمدقادر قادری – استادیار و اعضای هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
علی ایزانلو – استادیار و اعضای هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده:
به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر میزان فعالیت پرولین و محتوای نسبی آب در 6 رقم گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار، در گلخانه ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا گردید. فاکتور اول خشکی، با سه سطح آبیاری و فاکتور دوم رقم، شامل روشن، کویر، شعله، طبسی، قدس و مهدوی بودند. نتایج حاصل از این تحقیق افزایش میزان پرولین را طی تنش نشان داد. افزایش پرولین در تنش متوسط اختلاف معنی داری نسبت به شاهد نداشت در حالی که برای تنش شدید اختلاف معنی داری مشاهده شد و بین ارقام تنها رقم قدس با دو رقم کویر و مهدوی اختلاف معنی داری را نشان داد. و با اندازه گیری محتوای نسبی آب بین تمام سطوح آبیاری اختلاف معنی دار دیده شد و رقم روشن بالاترین و رقم شعله کمترین RWC را نشان داد. اثرات مقابل تنش خشکی و رقم بر میزان پرولین و محتوای نسبی آب معنی دار شد.

توضیحات بیشتر