فایل ورد مقاله بررسي روش پرتودهي گاما بر ذخيره سازي ميوه سيب

    ين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي روش پرتودهي گاما بر ذخيره سازي ميوه سيب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي روش پرتودهي گاما بر ذخيره سازي ميوه سيب : تعداد صفحات:5 چکیده: روش پرتودهی گاما جزء روشهای نوین جهت حفظ و نگهداری محصولات کشاورزی است. نفوذپذیری این پرتو در بافت محصول جهت از بین بردنمیکرو ارگانیسمها از ویژگیهای بارز آن است. در دهه گذشته در مقایسه با روشهای متعارف انبار داری، پرتودهی گاما مورد توجه زیادی قرار گرفتهاست. متأسفانه در ایران این فن آوری هنوز ناشناخته و در ابتدا

فایل ورد مقاله استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني براي بهينهيابي در محيط پويا

    تمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني براي بهينهيابي در محيط پويا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد مقاله استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني براي بهينهيابي در محيط پويا : تعداد صفحات:6 چکیده: الگوریتم جستجوی هارمونی از جمله الگوریتمهای تکاملی است. این الگوریتم ار فرآیند موسیقی الهام گرفته شده است ومبتنی بر جستجوی تصادفی است. کاربرد اصلی جستجوی هارمونی در حل مسائل بهینه سازی است و بر روی مسائل ایستای بیشماریپیادهسازی شده و نتا