فایل ورد مقاله مقايسه اثر برخي هورمونهاي شيميايي بر ويژگيهاي جوانه‌زني بذور دو گونه‌‌ آگروپيرون

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله مقايسه اثر برخي هورمونهاي شيميايي بر ويژگيهاي جوانه‌زني بذور دو گونه‌‌ آگروپيرون دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله مقايسه اثر برخي هورمونهاي شيميايي بر ويژگيهاي جوانه‌زني بذور دو گونه‌‌ آگروپيرون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله مقايسه اثر برخي هورمونهاي شيميايي بر ويژگيهاي جوانه‌زني بذور دو گونه‌‌ آگروپيرون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله مقايسه اثر برخي هورمونهاي شيميايي بر ويژگيهاي جوانه‌زني بذور دو گونه‌‌ آگروپيرون :


محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان
تعداد صفحات:16
نویسنده(ها):
علی طویلی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
معصومه موقری – دانشجوی دکترای مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر برخی هورمونهای شیمیایی بر ویژگیهای جوانه زنی بذور دو گونه آگروپیرون، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار 25 بذری انجام گرفت. تیمارها شامل دو گونه (Ag. desertorum و Ag. elongatum)، نوع هورمون (اکسین، سیتوکنین و جیبرلین) و غلظت هورمون‌ها (25 و 50 پی‌پی‌ام) بودند. درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، طول گیاهچه و بنیه بذر گونه ها مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که اسید جیبرلیک در هر دو غلظت 25 و 50 ppm باعث افزایش سرعت جوانه زنی و در غلظت ppm 50 باعث افزایش طول ریشه چه در هر دو گونه Ag. desertorum و Ag. elongatum شده است. ضمن اینکه غلظت ppm 50 این هورمون بنیه بذر، طول گیاهچه و طول ساقه چه گونه Ag. elongatum را نیز به طور معنی داری افزایش داده است. در حالیکه هورمون سیتوکینین در هر دو غلظت 25 و 50 ppm کمترین تأثیر را بر سرعت جوانه زنی و در غلظت ppm 50 کمترین تأثیر را بر بنیه بذر و طول ریشه چه دو گونه مورد مطالعه داشته است. ضمن اینکه غلظت ppm 50 این هورمون کمترین تأثیر را بر طول گیاهچه و طول ساقه چه گونه Ag. elongatum داشته است. هر سه هورمون در هر دو غلظت باعث افزایش درصد جوانه زنی شده ولی این افزایش معنی دار نبوده است.

توضیحات بیشتر