فایل ورد مقاله (منطقه مورد مطالعه: شهرستان شيراز) GISبررسي کيفي آب زيرزميني براساس طبقه بندي ويلکوکس با استفاده از

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله (منطقه مورد مطالعه: شهرستان شيراز) GISبررسي کيفي آب زيرزميني براساس طبقه بندي ويلکوکس با استفاده از دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله (منطقه مورد مطالعه: شهرستان شيراز) GISبررسي کيفي آب زيرزميني براساس طبقه بندي ويلکوکس با استفاده از  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله (منطقه مورد مطالعه: شهرستان شيراز) GISبررسي کيفي آب زيرزميني براساس طبقه بندي ويلکوکس با استفاده از،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله (منطقه مورد مطالعه: شهرستان شيراز) GISبررسي کيفي آب زيرزميني براساس طبقه بندي ويلکوکس با استفاده از :


محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
میثم امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه ملی زابل
سیدمحمود طباطبایی – استادیار دانشگاه ملی زابل، گروه مهندسی آب، دانشگاه ملی زابل
مسعود بحرینی مطلق – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه ملی زابل
فرزاد حسن پور – استادیار دانشگاه ملی زابل، گروه مهندسی آب، دانشگاه ملی زابل

چکیده:
با توجه به اینکه آب زیرزمینی یکی از مهمترین منابع آب کشاورزی در کشور ما بوده، تهیه نقشه های کیفی آب زیرزمینی می تواند گام مهمی در بهره برداری صحیح از منابع آب باشد، در این مطالعه با بهره گرفتن از روش های زمین آمار، اطلاعات بیش از 130 حلقه چاه واقع در شهرستان شیراز که در سال آبی 89-1388 نمونه برداری شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. که ابتدا نیم تغییر نمای تجربی هر یک از پارامترهای EC و SAR مربوط به آب های زیرزمینی با استفاده از نرم افزار GS+ محاسبه و مدل های مختلف برازش داده شد، نتایج نشان داد که داده های کیفی آب زیرزمینی در این منطقه دارای همبستگی قوی می باشد و ساختار مکانی آن ها از مدل گوسی و کروی تبعیت می کند، سپس به کمک نرم افزار GIS میان یابی به روش کریجینگ صورت گرفت، درنهایت با درنظر گرفتن نمودار ویلکوکس نقشه پهنه بندی منطقه مورد مطالعه تهیه گردید که نتایج نشان داد 48 درصد از منطقه مورد مطالعه در گروه C3S1، 42 درصد در گروه C4S1، 6 درصد در گروه C2S1 و 4 درصد در گروه C4S2 قرار گرفت، که می توان گفت آب های زیرزمینی قسمت شرق و جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه دارای کیفیت مناسبی نبوده، که علت آن می تواند وجود دریاچه نمک در این مناطق دانست.

توضیحات بیشتر