فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک 64 رقم تجاري گندم تحت شرايط کنترل و تنش خشکي

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک 64 رقم تجاري گندم تحت شرايط کنترل و تنش خشکي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک 64 رقم تجاري گندم تحت شرايط کنترل و تنش خشکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک 64 رقم تجاري گندم تحت شرايط کنترل و تنش خشکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک 64 رقم تجاري گندم تحت شرايط کنترل و تنش خشکي :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
سپیده امیراصلانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
افشین توکلی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
زهرا رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:
به منظور بررسی 64 رقم تجاری گندم، آزمایشی در سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان به صورت طرح لاتیس مربع ساده با 2 تکرار در دو محیط شاهد و تنش خشکی انجام گرفت. تنش خشکی در اواخر اردیبهشت ماه با قطع آبیاری تا رسیدن پتانسیل آب خاک به حدود 2- مگا پاسکال اعمال شد و سپس آبیاری مجدد صورت گرفت. بیشترین عملکرد دانه در شرایط کنترل و تنش خشکی به ترتیب در ارقام طبسی و پاستور حاصل شد که رقم پاستور میتواند به عنوان رقم مناسب برای شرایط تنش خشکی پیشنهاد شود.ارقام اوحدی، مهدوی و رصد و آذر بیشترین ثبات عملکرد را در شرایط تنش خشکی داشتند و به عنوان رقم مقاوم در این تحقیق شناخته شدند. بیشترین و کمترین میزان عملکرد بیولوژیک در شرایط کنترل به ترتیب در ارقام طبسی و امید و در شرایط تنش خشکی یه ترتیب در ارقام چمران و نوید به دست آمد.

توضیحات بیشتر