فایل ورد مقاله بررسي آزمايشگاهي مقايسه ضريب دبي درسرريزهاي کليد پيانوباتاج هاي متغير

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي آزمايشگاهي مقايسه ضريب دبي درسرريزهاي کليد پيانوباتاج هاي متغير دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي آزمايشگاهي مقايسه ضريب دبي درسرريزهاي کليد پيانوباتاج هاي متغير  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي آزمايشگاهي مقايسه ضريب دبي درسرريزهاي کليد پيانوباتاج هاي متغير،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي آزمايشگاهي مقايسه ضريب دبي درسرريزهاي کليد پيانوباتاج هاي متغير :


محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
مرتضی کریمی چهارطاقی – کارشناس ارشدمهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
سهراب نظری – استادیارگروه عمران آب دانشگاه آزاداسلامی واحداقلید
محمد کریمی چهارطاقی – کارشناس ارشدمهندسی عمران سازه های هیدرولیکی مهندسین مشاوربه بنای جنوب

چکیده:
یکی ازپارامترهای مهم درطراحی سرریزدرسدها محاسبه تخلیه آن درشرایط مختلف هیدرولیکی میباشد که بامدل فیزیکی تدقیق میشود دراین تحقیق برای تعیین ضریب دبی جریان آزمایشات متعددی انجام شده است مدلهای آزمایشگاهی شامل 2مدل با مشخصات هندسی مختلف و تاج متغیر هستند ازمایشات دریک کانال مستطیلی باشیب صفروباطول 6متروعرض 1متروارتفاع 1/20مترانجام شده است کف کانال اصلی و دیواره های کانال ازشیشه 10میلیمتری می باشد نموداردبی اشل سرریزبه ازای هرپارامترهای هندسی مختلف ترسیم گردیده است درمطالعه حاضرتاثیر تاج متغیر دردوشرایط 20و14 درجه برضریب تخلیه و منحنی دبی اشل مدل فیزیکی سرریزکلید پیانومورد بررسی قرارگرفت تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که درشرایط تاج 14درجه ضریب برابر 2/63 و درشرایط تاج 20درجه این ضریب به 2/36می رسد این نتایج نشان میدهد که بیشترین ضریب تخلیه درشرایط تاج 14درجه می باشد

توضیحات بیشتر