فایل ورد مقاله بررسي اثر اسانس آويشن شيرازي بر مهار آنزيم پلي فنول اکسيداز و تغييرات کيفي در ميگو نگهداري شده در يخ

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله بررسي اثر اسانس آويشن شيرازي بر مهار آنزيم پلي فنول اکسيداز و تغييرات کيفي در ميگو نگهداري شده در يخ دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله بررسي اثر اسانس آويشن شيرازي بر مهار آنزيم پلي فنول اکسيداز و تغييرات کيفي در ميگو نگهداري شده در يخ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله بررسي اثر اسانس آويشن شيرازي بر مهار آنزيم پلي فنول اکسيداز و تغييرات کيفي در ميگو نگهداري شده در يخ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله بررسي اثر اسانس آويشن شيرازي بر مهار آنزيم پلي فنول اکسيداز و تغييرات کيفي در ميگو نگهداري شده در يخ :


محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
الهام نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
مرضیه موسوی نسب – رئیس گروه پژوهشی فناوری آبزیان و دانشیار بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
سیدشهرام شکر فروش – استاد گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز
محمدتقی گلمکانی – استادیار بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:
هدف: میگو یک محصول بسیار فساد پذیر است. مهمترین تغییرات کیفی طی نگهداری میگو عبارتند از ملانوزیس، فساد میکروبی، اکسیداسیونچربی، دناتوره شدن پروتئین، افزایش نیتروژن بازی فرار و ایجاد تری متیل آمین. ترکیبات سولفیتی مورد استفاده جهت افزایش ماندگاری میگوسبب بروز آلرژی و حمله های آسمی در افراد حساس می گردد. تحقیقات بسیاری جهت یافتن جایگزین هایی طبیعی برای متابی سولفیت سدیمصورت گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی بر خصوصیات کیفی میگو نگهداری شده در یخ می باشد. مواد و روش ها: تیمار های اعمال شده عبارتند از، 1% اسانس آویشن، 0/5%، اسانس -0/625% متابی سولفیت سدیم، کنترل مثبت (متابی سولفیت سدیم 1/25%) و کنترل منفی (آب مقطر). روند ملانوزیس و تغییرات میکروبی (باکتری های سرما دوست) و شیمیایی (TMB, TMA, TVN, PH) طی ده روز نگهداری میگو در یخ بررسی شد. نتایج و بحث: در گروه تیمار شده با اسانس آویشن در مقایسه با گروه کنترل منفی روند ملانوزیس، بار میکروبی،اکسیداسیون چربی و میزان TVN و TMA میگو کاهش یافت. تیمار متابیو سولفیت سدیم 1/25%، ملاتوزیس را بهتر از سایر تیمارها کنترل نمود. کاربرد توام 0/5% اسانس و 0/75% متابی سولفیت سدیم روند ملانوزیس را بیشتر از تیمار 1% اسانس کاهش داد و بار میکروبی میگو را بهتر از تیمار متابی سولفیت سدیم کنترل نمود. نتیجه گیری کلی: با افزودن اسانس آویشن شیرازی به محلول متابی سولفیت سدیم می توان میزان مصرف متابی سولفیت سدیم و بار میکروبی میگو را طی دوره نگهداری در یخ کاهش داد.

توضیحات بیشتر