فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد در زراعت همراه خربزه (Cucumis melo L.) و چغندر علوفه اي (Beta vulgaris subsp. vulgaris L.)

لینک دانلود

 فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد در زراعت همراه خربزه (Cucumis melo L.) و چغندر علوفه اي (Beta vulgaris subsp. vulgaris L.) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد در زراعت همراه خربزه (Cucumis melo L.) و چغندر علوفه اي (Beta vulgaris subsp. vulgaris L.)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد در زراعت همراه خربزه (Cucumis melo L.) و چغندر علوفه اي (Beta vulgaris subsp. vulgaris L.)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقاله ارزيابي عملکرد در زراعت همراه خربزه (Cucumis melo L.) و چغندر علوفه اي (Beta vulgaris subsp. vulgaris L.) :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
رامین ظریفیان سبحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلبهار
جواد وفابخش – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
رضا صدرآبادی حقیقی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلبهار
حسن حمیدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:
به منظور ارزیابی عملکرد در زراعت همراه خربزه (Cucumis melo L.) و چغندر علوفه ای (Beta vulgaris subsp. Vulgaris L) آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 92-1391 در مزرعه شرکت سهامی زراعی نیل آباد شهرستان تربت جام انجام شد. تیمارهای کشت شامل کاشت خالص خربزه، کاشت خالص چغندر علوفهای، کاشت خربزه با چغندر علوفهای در سمت مقابل با فواصل مختلف (15، 20 و 30 سانتیمتر فاصله بوتههای چغندر علوفهای روی ردیف) می باشند. در این تحقیق صفاتی از قبیل عملکرد خربزه، عملکرد برگ و غده چغندر علوفهای و عملکرد کل چغندر علوفهای اندازهگیری گردید. نتایج نشان داد که استفاده از کشت چغندر علوفهای در ترکیب با کشت خربزه هیچگونه تأثیر منفی بر عملکرد خربزه ندارد. همچنین به استثنای تیمار کشت خالص خربزه که در آن هیچگونه بوته چغندر علوفه ای وجود نداشت بین سایر تیمارها اختلاف معنیداری در عملکرد چغندر علوفه ای مشاهده نگردید. بالاترین میزان نسبت برابری زمین (LER) در تیمار کشت همراه خربزه با چغندر علوفه ای (2/21) با فاصله کاشت 15 سانتیمتر به دست آمد. لذا کشت توأم این دو گیاه برای استفاده بیشتر از منابع موجود و افزایش بهره وری در این منطقه توصیه میگردد.

توضیحات بیشتر